Doktor Uzman / Sağlık Kenti Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin.

Taşikardi / Uzm. Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı /İmperial Hastanesi Trabzon

Taşikardi çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma gibi semptomlara neden olabilir. Ayrıca kalp yetmezliği, inme ve ani kalp durması gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tedavi, taşikardinin tipine ve nedenine bağlıdır ve ilaçları, yaşam tarzı değişikliklerini veya ablasyon veya kardiyoversiyon gibi prosedürleri içerebilir.

Taşikardi

Taşikardi, kalbin normalden daha hızlı attığı tıbbi bir durumdur. Spesifik olarak, dakikada 100 vuruşun (bpm) üzerinde bir dinlenme kalp atış hızı olarak tanımlanır.

Aşağıdakiler dahil farklı taşikardi türleri vardır:

Sinüs taşikardisi: egzersiz, ateş veya anksiyete gibi normal fizyolojik tepkiler nedeniyle kalp atış hızının arttığı yer.

Supraventriküler taşikardi (SVT): hızlı kalp atış hızının kalbin üst odalarından (atriyum) veya atriyoventriküler düğüm adı verilen kalpteki özel bir hücre grubundan kaynaklandığı yer.

Ventriküler taşikardi (VT): hızlı kalp atışının kalbin alt odalarından (ventriküller) kaynaklandığı yer.

Atriyal fibrilasyon: Kalbin atriyumunun normal şekilde kasılmak yerine fibrile olduğu veya titrediği, hızlı ve düzensiz bir kalp atış hızına yol açtığı yer.

Taşikardi çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma gibi semptomlara neden olabilir. Ayrıca kalp yetmezliği, inme ve ani kalp durması gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tedavi, taşikardinin tipine ve nedenine bağlıdır ve ilaçları, yaşam tarzı değişikliklerini veya ablasyon veya kardiyoversiyon gibi prosedürleri içerebilir.

Taşikardi Neden Olur?

Taşikardi, tipik olarak dakikada 100 atımdan fazla olan hızlı bir kalp atış hızı ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere taşikardinin birçok potansiyel nedeni vardır:

Kaygı ve stres: Psikolojik stres ve kaygı taşikardiyi tetikleyebilir.

Fiziksel aktivite: Egzersiz, fiziksel efor veya yorucu aktivite taşikardiye neden olabilir.

İlaçlar: Uyarıcılar, dekonjestanlar ve astım inhalatörleri gibi bazı ilaçlar kalp atış hızını artırabilir ve taşikardiye neden olabilir.

Kafein ve nikotin: Bu maddeler kalbi uyarabilir ve taşikardiye neden olabilir.

Ateş: Yüksek vücut ısısı kalp atış hızını artırabilir ve taşikardiye neden olabilir.

Hormonal dengesizlikler: Aşırı aktif tiroid bezi veya adrenal bez tümörü taşikardiye neden olabilir.

Kalp hastalığı: Aritmi, kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığı gibi çeşitli kalp rahatsızlıkları taşikardiye neden olabilir.

Kalpteki elektrik sorunları: Kalpteki anormal elektrik sinyalleri taşikardiye neden olabilir.

Dehidrasyon: Vücuttaki düşük sıvı seviyeleri taşikardiye neden olabilir.

Taşikardi yaşarsanız, altta yatan nedeni ve uygun tedaviyi belirlemek için bir değerlendirme için bir kardiyoloji uzmanına görünmeniz önemlidir. Ya da size en yakın hastaneye gideren ön muayene yaptırabilirsiniz. Veya online randevu ile doktorunuzla görüşme sağlayabilirsiniz.

Taşikardi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Taşikardi, kalbin normalden daha hızlı attığı, baş dönmesi, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlara neden olabilen bir durumdur.

Aşağıdakiler dahil taşikardi için birkaç tedavi yöntemi vardır:

Vagal Manevralar: Bunlar, nefesinizi tutmak ve bağırsak hareketi yapıyormuşsunuz gibi, öksürmek veya yüzünüzü buz gibi suya batırmak gibi kalp atış hızınızı yavaşlatmaya yardımcı olabilecek basit tekniklerdir.

İlaçlar: Taşikardiyi tedavi etmek için kullanılabilecek beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve anti-aritmik ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli ilaç türleri vardır. Bu ilaçlar ya kalp atış hızını yavaşlatarak ya da kalpteki elektriksel uyarıları kontrol ederek çalışır.

Elektriksel Kardiyoversiyon: Bu, normal bir ritmi geri yüklemek için kalbe bir elektrik şokunun verildiği bir prosedürdür. Genellikle sedasyon veya genel anestezi altında yapılır.

Ablasyon Tedavisi: Bu, kalbin anormal elektriksel uyarılara neden olan bölgelerini yok etmek için ısı veya soğuk kullanan minimal invaziv bir prosedürdür.

İmplante Edilebilir Cihazlar: Bazı durumlarda, kalp atış hızını düzenlemek için kalp pili veya implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) gibi implante edilebilir bir cihaz önerilebilir.

Tedavi seçimi, taşikardinin tipine ve ciddiyetine, ayrıca hastanın genel sağlığına ve tıbbi geçmişine bağlı olacaktır. Bireysel ihtiyaçlarınız için en iyi tedavi planını belirlemek üzere sağlık uzmanınızla yakın çalışmanız önemlidir.

Taşikardide Nelere Dikkat Edilmelidir?

Taşikardi, kalbin normalden daha hızlı attığı, genellikle kalp atış hızının dakikada 100'den fazla olması olarak tanımlanan bir durumu ifade eder.

Taşikardide dikkate alınması gereken birçok faktör vardır:

Semptomlar: Taşikardi çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, baş dönmesi ve bayılma gibi semptomlara neden olabilir. Bu semptomların varlığı ve şiddeti, taşikardinin değerlendirilmesi ve tedavisine rehberlik edebilir.

Kalp atış hızı: Kalp atış hızı, taşikardide önemli bir faktördür ve durumun tipini ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olabilir.

Altta yatan neden: Taşikardi, yapısal kalp hastalığı, elektrolit dengesizlikleri, ilaçlar, hormonal dengesizlikler ve otonomik disfonksiyon dahil olmak üzere altta yatan çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Altta yatan nedeni belirlemek, taşikardi tedavisini ve yönetimini yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Tarih: Hastanın tıbbi öyküsü taşikardinin değerlendirilmesinde kritik öneme sahiptir. Önceden kalp hastalığı, ailede kalp hastalığı öyküsü, ilaç kullanımı ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı gibi faktörler önemli bilgiler sağlayabilir.

Teşhis testleri: Taşikardiyi değerlendirmek için elektrokardiyogram (EKG), Holter monitörü, olay monitörü, ekokardiyogram ve elektrofizyoloji çalışmaları dahil olmak üzere çeşitli teşhis testleri gerekli olabilir.

Tedavi seçenekleri: Taşikardi için tedavi seçenekleri, altta yatan nedene bağlıdır ve ilaçları, yaşam tarzı değişikliklerini ve ablasyon veya kalp pili veya implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD'ler) gibi implante edilebilir cihazlar gibi prosedürleri içerebilir.

Özet olarak, taşikardinin değerlendirilmesi ve yönetimi, semptomlar, kalp hızı, altta yatan neden, tıbbi öykü, teşhis testleri ve tedavi seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli faktörleri dikkate alan kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.

Yazar Hakkında

Doktor Uzman
Doktor Uzman Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin, hastalığınız hakkında doktorlarımızın paylaştığı makaleleri okuyun ve hemen bir randevu oluşturun! Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap

Sosyal Medyada En Çok Bu Hashtag'lerle Arandık!