Doktor Uzman / Sağlık Kenti Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin.

Sağlık Hukuku ve Medikal Malpraktis Davaları Sadece Hekimleri Mi İlgilendiriyor? / Uzm. Dr. Gökhan KILINÇ

Sağlık camiasında sağlık hukukunun ve medikal malpraktisin sadece hekimleri ilgilendirdiği yönünde genel bir yanılsama olduğunu gözlemliyorum. Sağlık hizmeti sunumunun onarca alt bileşeni vardır. Bu bileşenin mensuplarının kendi alanıyla ilgili sağlık hukuku konusunda yetersiz olduğu gözümüze çarpmaktadır.

Sağlık Hukuku ve Medikal Malpraktis Davaları Sadece Hekimleri Mi İlgilendiriyor?

Sağlık camiasında sağlık hukukunun ve medikal malpraktisin sadece hekimleri ilgilendirdiği yönünde genel bir yanılsama olduğunu gözlemliyorum. Sağlık hizmeti sunumunun onarca alt bileşeni vardır. Bu bileşenin mensuplarının kendi alanıyla ilgili sağlık hukuku konusunda yetersiz olduğu gözümüze çarpmaktadır.

Sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinin sunumunu ve bunlara erişimi düzenleyen hukuk dalıdır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinden yararlanan tüm bireyleri ilgilendirmektedir. Sağlık hukuku, hekimler, sağlık çalışanları, hastalar, sigorta şirketleri, avukatlar, sağlık kurumları ve kamu kurumları gibi çeşitli tarafları ilgilendirmektedir.

Örneğin, hasta hakları, tüm hastaların eşit muamele görme, bilgi alma, rıza verme, tedaviyi reddetme ve tıbbi kayıtlara erişme gibi haklarını düzenlemektedir. Bu haklar, tüm hastaları ilgilendirmektedir.

Hekim yükümlülükleri, hekimlerin hastalarına karşı sahip oldukları tıbbi özen yükümlülüğünü düzenlemektedir. Bu yükümlülük, hekimlerin hastalarına gerekli tıbbi özeni göstermelerini ve hastalarını zarardan korumalarını gerektirmektedir. Tıbbi malpraktis davaları, hastaların gördüğü zararların tazmini için açılan davalardır. Doktorlar, tıbbi hatalar, hatalı teşhisler, tedavi hataları veya ameliyat hataları gibi durumlarda tıbbi malpraktis davalarına maruz kalabilir. Diş Hekimleri, yanlış diş çekimi, hatalı dolgular veya diğer dental prosedürlerde hatalar yapmaları durumunda tıbbi malpraktis davalarıyla karşı karşıya kalabilir. Hemşireler, yanlış ilaç dozajı, hatalı ilaç verme veya hasta bakımıyla ilgili hatalar nedeniyle tıbbi malpraktis davalarına dahil edilebilir. Fizyoterapistler, psikologlar, eczacılar ve diğer sağlık meslek mensupları da hatalı uygulamalar veya ihmaller nedeniyle malpraktis davalarına karşılaşabilir. Bu davalar, hem hekimleri, hem avukatları, hem de hastaları ilgilendirmektedir.

Sağlık sigortası, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, sigorta şirketleri, sağlık kurumları ve hastaları ilgilendirmektedir. Kişisel sağlık verileri, hastaların sağlıklarına ilişkin bilgilerdir. Bu veriler, hastaların mahremiyetini korumak için özel olarak korunmaktadır. Sağlık sigortası şirketleri, tedaviye erişim veya tedavi kapsamının yetersizliği nedeniyle malpraktis iddialarıyla karşılaşabilir. Bu veriler, hastaları ve sağlık kurumlarını ilgilendirmektedir.

Sağlık kurumlarına yönelik düzenlemeler, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için uygulanan kurallardır.  Sağlık hukuku, karmaşık ve kapsamlı bir alandır. Bu nedenle, sağlık hukuku konusunda bilgi sahibi olmak, sağlık hizmetlerinden yararlanan tüm bireyler için önemlidir.

Hastaneler ve Klinikler, çalışanları veya hizmetleri yoluyla malpraktis davalarına açık olabilir. Örneğin, yetersiz hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü eksiklikleri veya uygun olmayan tıbbi cihaz kullanımı gibi durumlarda sorumlulukları olabilir.

Medikal malpraktis davaları, genellikle mağdurların fiziksel veya maddi zarar görmesi durumunda veya tıbbi standardın ihlal edildiği durumlarda açılır. Davalar, hekimden ziyade sağlık hizmeti sunan diğer taraflara da yönlendirilebilir çünkü tıbbi hatalar genellikle birden fazla kişi veya kurumun sorumluluğunda olabilir. Görüldüğü üzere sağlık hukuku sadece hekimleri ilgilendiren bir konu değildir. Sağlığın sunumunda yer alan tüm bileşenleri ve avukatları kapsamaktadır ve tüm bileşenler üzülmek istemiyorlarsa bunu iyi bilmelidir ya da sağlık hukuku uzmanlarından danışmanlık almalıdır.

Uzm. Dr. Gökhan KILINÇ

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Yazar Hakkında

Doktor Uzman
Doktor Uzman Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin, hastalığınız hakkında doktorlarımızın paylaştığı makaleleri okuyun ve hemen bir randevu oluşturun! Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap