Doktor Uzman / Sağlık Kenti Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin.

Ergoterapi Bakış Açısı ile Dır Floortime Terapisi / Erg. Sinem Altın DEMİRBAĞ

Pediatrik ergoterapistler, çocukların duyusal, duygusal, sosyal, davranışsal, algısal, motor, bilişsel ve çevresel sorunları ele alarak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını ve katılımlarını arttırmayı hedefler.

Ergoterapi Bakış Açısı ile Dır Floortime Terapisi

 

DIR Floortime Terapisi Nedir?

DIR modeli gelişimsel ve bireysel farklılıkları gözeten ilişki temelli bir modeldir ve ‘oyun ile terapi’, ‘yerde oyun’ yaklaşımı olarak adlandırılır.

Yerde oyun modelinin hedefi çocuğun sadece yüzeydeki davranış ve semptomları ile uğraşmak değil, sağlıklı bir gelişim için temeller inşa etmektir.

Bu yaklaşım ile beraber ebeveynler, çocuklarının gelişimleri sırasında raydan çıkan ya da kaçırılan önemli kritik becerileri geliştirmeyi öğrenirler. Bunlar diğer insanlarla sıcak ve mutlu bir ilişki kurmak, anlamlı ve amaca uygun iletişime geçmek (önce mimikler sonra kelimelerle) ve çeşitli şekillerde mantıklı, yaratıcı şekilde düşünmek gibi birçok duyusal, duygusal, bilişsel, sosyal, motor, dil ve sosyal becerilerdir.

Bizler pediatrik alanda çalışan ergoterapistler olarak duyu bütünleme terapisini floortime ile birleştirerek çocuk ve aile için maksimum verimi hedeflemekteyiz.

 

Pediatrik Rehabilitasyonda Grup Terapisi

Pediatrik ergoterapistler, çocukların duyusal, duygusal, sosyal, davranışsal, algısal, motor, bilişsel ve çevresel sorunları ele alarak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını ve katılımlarını arttırmayı hedefler.

Pediatrik ergoterapistler, çocuklarda gözlemlenen problemli davranışların temel sebebini holistik bi bakış açısı ile inceleyerek her çocuğun birbirinden farklı olduğunu kabul eder ve danışan merkezli bir müdahale planı oluşturur. Çocuğun yeni becerileri daha kolay öğrenmesine yardımcı olan, duyu ve motor temele hitap etmek için tedavi sırasında duyusal entegrasyon bilgilerini kullanır. Çocuğun güçlü ve zayıf noktalarını belirleyerek ebeveynler ile birlikte terapi programı oluşturur.

Pediatrik ergoterapistler, otizm spektrum bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, don sendromu, beslenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, motor koordinasyon bozukluğu, duyusal işleme bozukluğu gibi alanlar ile çalışmaktadır.

İki pediatrik ergoterapist olarak danışanlarımızı bireysel farklılıklarını, gelişimsel kapasitelerini detaylı bir şekilde değerlendirmekte ve en uygun eşleşmelere karar vererek ve 2, 3, 4 kişilik grup terapileri oluşturmaktayız. Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre uyguladığımız duyusal işlemlemeyi, self regülasyonu, vücut farkındalığını, motor planlamayı, kaba ve ince motor becerilerinin gelişimini hedeflediğimiz duyu bütünleme terapisi ile desteklemekteyiz.

Grup terapilerimizde tüm çocuklar aktivitelere, oyunlara aktif katılım sağlayarak sıra alma becerisi, akran iletişimi, sosyal katılımı, öz yeterliliği, çift yönlü iletişimi vb. becerileri kazanmış olurlar.

 

Erg. Sinem Altın DEMİRBAĞ

 

Yazar Hakkında

Doktor Uzman
Doktor Uzman Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin, hastalığınız hakkında doktorlarımızın paylaştığı makaleleri okuyun ve hemen bir randevu oluşturun! Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap